VIDA KVALITET

Naša VIDA izbirljivo tretira svaku sirovinu, odlučno kombinujući kako domaće, tako i inostrane komponente, koje moraju da ispune osnovni preduslov – proveren kvalitet.

No, kvalitet sirovine je tek početna stavka na koju je neophodno da se nadovežu izuzetna stručnost osoblja, vrhunska oprema, kontrolisani uslovi i visoki bezbedni standardi.

Ceo proces proizvodnje, od samog odabira sirovina, preko njihovog skladištenja, do proizvodnje gotovih suplemenata je dokumentovan i praćen od strane sektora za obezbeđivanje kvaliteta.

Kako bi VIDA sa samouverenošću i sigurnošću koja joj pripada, mogla da vam se predstavi na tržištu, ona neprestano zahteva čistoću sastojaka, standardizaciju, kontrolisanost sirovina i inovativne formulacije. Svesna toga da se naši životi neprestano menjaju, a sa tim i naše potrebe, VIDA tim ne prestaje da istražuje načine da vam život učini dobrim, svakodnevno.

Sertifikati kao garancija kvaliteta:
null

H.A.C.C.P.
Sistem menadžmenta
bezbednošću hrane 01:2010

null

ISO 9001 2008
Sistem menadžmenta
kvalitetom

null

GMP
Dobra proizvođačka
praksa